bannernieuwsbrief

Een Giftige Cocktail

Door Randy Knol, Voorzitter stichting Ximena's Vlinder
De vorige nieuwsbrief ging over het spanningsveld dat er is ontstaan binnen de preventie van zelfdoding. Deze week, op 17 september, komt de nieuwe, volledig herziene, uitgave van het boek “Uitweg: een waardig levenseinde in eigen hand” van Dr. Boudewijn Chabot uit. Voor dit boek heeft Boudewijn ook een aantal gesprekken met ons, Randy en Caroline, gehad over het overlijden van Ximena. Dit heeft geresulteerd in een hoofdstuk gewijd aan het overlijden van Ximena en wat er allemaal is gebeurd. Mocht u het boek willen aanschaffen let dan wel op dat het gaat om de 14e herziene druk van Uitweg zodat u niet een vorige druk die er nog ligt koopt. De boekhandel kan de juiste heruitgave bestellen bij het Centraal Boekhuis.

Boudewijn heeft als psychiater dit boek onder meer geschreven om aan de voltooid leven wens van ouderen te voldoen en omschrijft diverse methodes om tot een waardig overlijden te komen. Voor Boudewijn is sterven waardig als je in het bijzijn van geliefden zonder nare bijverschijnselen kan stoppen met leven. Ook Boudewijn volgt de in de vorige nieuwsbrief omschreven stelling over preventie door non preventie.

In zijn nieuwe uitgave wijdt hij een artikel aan Ximena om te laten zien hoe men niet moet sterven, hij geeft dan ook een duidelijke mening over hoe de Coöperatie Laatste Wil het middel, dat ook door Ximena is gebruikt, naar buiten heeft gebracht. In het hoofdstuk “Een giftige cocktail” citeert Boudewijn Stella Braam: "Najaar 2017 was het groot nieuws: er bestaat een goedkoop en gemakkelijk te verkrijgen middel dat tot een menswaardige dood leidt. Afzender: de Coöperatie Laatste Wil. Maar hoe waardig is die dood, om welk middel gaat het en zijn de leden van de Coöperatie misschien beetgenomen? Een reconstructie van de opkomst en ondergang van Middel X ."

Wij hebben als ouders van Ximena uitgebreid met Boudewijn gesproken over Ximena en haar overlijden: "Het is aannemelijk (uit onderzoek van haar telefoon) dat Ximena gedurende ongeveer 20 minuten na het innemen van het poeder (natriumnitriet) bij kennis is geweest en sommige (nare) bijwerkingen van het middel heeft ervaren." Inmiddels is er meer duidelijk geworden, 22 minuten na inname heeft Ximena nog een volledig coherent WhatsApp bericht gestuurd naar haar vriendengroep, zij was toen dus nog volledig bij kennis. Haar tijdstip van overlijden is waarschijnlijk 10u30 geweest zevenenhalf uur na inname.

In hoofdstuk vier “Een giftige cocktail” wordt uitgelegd wat er met de titel bedoeld wordt: "Doordat ook de kranten vasthielden aan de afspraak – ‘nooit een naam van een dodelijk middel noemen’ – lieten Nieuwsuur, Trouw en andere kranten bij het publiek de hoop bestaan dat er nu al een geheime ‘pil van Drion’ beschikbaar was. Drions beroemde naam verleende een magisch aura aan een geheime stof waarover de media iedereen in spanning hielden. Daarmee was de hype geboren. De geheimzinnigheid, die gepaard ging met uitgebreide publiciteit, is een giftige cocktail. "

Boudewijn Chabot omschrijft vrij kort na de Nieuwsuur presentatie het gevaar van de introductie en de hiermee gepaard gaande speculaties over de naam van het middel in de Nieuwsuur uitzending van 13 september, als:
“Er is een honger in de samenleving voor controle over het levenseinde, politici snappen dat geloof ik niet over hoe groot die honger is en wat mensen daarvoor over hebben en op het moment dat de Coöperatie zegt wij hebben een legaal verkrijgbaar middeltje vraagt niemand zich meer af of dit wel een goede dood is. Iedereen denkt de Coöperatie zegt het dus dan zal het wel goed zijn en denkt u dan echt dat dat soort mensen in de Coöperatie gaan wachten tot ze dit over een half jaar gaan krijgen? Nee, iedereen gaat natuurlijk Googelen en vindt dan via Philip Nitschke die twee middelen en de leveranciers die dat leveren. Het is een veenbrand die je niet even uit kan trappen.”

Reeds tijdens de oorspronkelijke uitzending van Nieuwsuur is er in de media voor gekozen de naam van het “middel X” niet bekend te maken, ook wij vonden dat de naam niet publiek moest worden. Wij hebben na onderling overleg tussen bestuur en adviesraad besloten in deze nieuwsbrief het middel wel bij naam te gaan noemen.

Wij zijn tot deze beslissing genomen omdat wij ook zien dat met een simpele Google zoekopdracht het middel binnen enkele seconden gevonden is. Het maakt het dan ook onrealistisch om de naam van het middel niet te noemen, immers waarschuwen voor het middel en de onmenselijke bijverschijnselen kan alleen als de naam genoemd wordt.

In diverse publicaties en boeken is het middel inmiddels bij naam genoemd, Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde(NTvG) heeft hier onlangs een artikel aan gewijd, de conclusie in het redactioneel is: “Door berichtgeving in de media is bij het publiek het beeld ontstaan dat natriumnitriet een ‘veilig en humaan middel’ is dat ‘tot een waardige dood leidt’. Het mechanisme van overlijden betreft echter verstikking, waarbij er na de dood sprake is van een permanente blauwverkleuring van het gehele lichaam. Vanwege de ondraaglijke symptomen die met verstikking gepaard gaan, is natriumnitriet een uiterst ongeschikt suïcidemiddel.” Wij willen deze bevinding dan ook plaatsen als duidelijke waarschuwing tegen het gebruik van natriumnitriet als middel voor zelfdoding.

Ook in The Peaceful Pill Handbook, een boek van Philip Nitschke, worden de twee middelen bij naam genoemd. Bizar, zeker gezien Nitschke kort na de uitzending over het middel en de ophef erover duidelijk er op los twitterde: “Airbags v. Australian pig bait? It's time to get serious about the #euthanasia @PeacefulPill of Drion” In Australië wordt natriumnitriet inderdaad gebruikt als gif tegen wilde varkens. Vervolgens is de vraag wat dan het dodelijke poedertje is dat in Airbags gebruikt wordt. En dat is ook snel duidelijk: Natriumazide.

Ook de Coöperatie Laatste Wil (CLW) heeft de namen vrijgegeven in een nieuwsbrief, waarin zij het artikel van Stella Braam in het NTvG als onwetenschappelijk heeft omschreven. De CLW noemde daarna de twee middelen die op het internet circuleren bij naam. Naast Natriumnitriet noemde zij ook de naam Natriumazide. Het laatste middel is ook gevaarlijk omdat hier geen tegengif voor bestaat. De verkoop van Natriumazide is overigens wel wettelijk gereguleerd en voor niet ontheffing houders niet legaal verkrijgbaar. De CLW schrijft hierover “De redacteur van het NTvG, die de beide artikelen inleidt, is zijn emoties niet de baas. Persoonlijke opvattingen staan het nemen van voldoende afstand voor een wetenschappelijke afweging in de weg.” Jammer dat het gedegen onderbouwde wetenschappelijke artikel van Stella Braam zo wordt weggezet. Dat roept bij mij dan ook de vraag op of niet juist de CLW haar emoties niet de baas is en dat bij hen de wens de vader van de gedachte is.

Hobbyistisch gepruts met dodelijke chemische middelen geeft nimmer een waardig overlijden. Wetenschappelijk is vastgesteld dat zowel Natriumnitriet als Natriumazide een pijnlijke, mogelijk lange, doodstrijd veroorzaken. Een pijnstillertje zal niet helpen deze onwaardige en inhumane doodstrijd te verlichten.

De Pil van Drion
Te pas en te onpas wordt in de media de “Pil van Drion” genoemd. Blijkbaar is het idee van Huib Drion in deze nog altijd onbegrepen. Drion heeft zelf nooit over een pil gesproken maar enkel over een middel. Het is dus een spreekwoordelijke pil.

Drion heeft in 1991 een maatschappelijke discussie ingeleid door zijn pleidooi voor het beschikbaar stellen van een middel, waarmee (hoog)bejaarden de mogelijkheid gegeven kan worden om na een voltooid leven op een waardige en humane wijze, op een zelfgekozen tijdstip een einde aan het leven te maken. Dit middel zal met de noodzakelijke veiligheidsmatregelen vrij en legaal beschikbaar moeten zijn voor mensen van 75 jaar en ouder. Het middel zou uit 2 middelen moeten bestaan. Middel 1 en Middel 2 zouden met enkele dagen tussentijd ingenomen moeten worden. Dit zou mensen ertoe dwingen om goed na te denken over hun doodswens en impulsieve zelfdoding daarmee uit te sluiten. Zoals in de vorige nieuwsbrief al gesteld kunnen er vraagtekens worden gezet bij zo een harde leeftijdsgrens. (klik hier voor deze nieuwsbrief)

Het is dan ook jammer dat veel media het door de CLW gepropageerde poeder naar buiten brachten als “de Pil van Drion”, dit was zeker niet het geval. Los van het onwaardige en inhumane overlijden dat door zowel Natriumnitriet als Natriumazide wordt bewerkstelligt zijn het enkelvoudige middelen. De overdenkings- of afkoelingsperiode, welke het “Middel van Drion” juist zo uniek maakt, valt hiermee volledig weg, en maakt het risico op impulsieve zelfdoding onacceptabel groot.

Huib Drion is bijna 87 jaar oud geworden en is op natuurlijke wijze gestorven.

Het boek “de Uitweg” van Boudewijn Chabot, is hier te bestellen, https://www.bol.com/nl/p/uitweg/9200000107384415/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=not93vH2q0SbB-HPbNNFEw.1.5.ProductImage.
Let wel dat u de 14e druk van september 2019 bestelt.