bannernieuwsbrief

preventie vanuit verschillende perspectieven.

Een nieuwsbrief moet een boodschap uitdragen en met deze nieuwsbrief denk ik dat we een sterke boodschap hebben. Er wordt veel geschreven over preventie van zelfdoding en wij willen in deze nieuwsbrief preventie vanuit diverse invalshoeken benaderen.

Drie leden van onze adviesraad hebben een artikel geschreven vanuit hun eigen perspectief. Maar ook belangrijk te vermelden dat twee leden van onze adviesraad een nieuw boek hebben uitgebracht.
Natasja van der Kwartel heeft een artikel geschreven vanuit haar visie als ervaringsdeskundige, een groep die vaak over het hoofd wordt gezien. Dat laatste valt te betreuren, want juist deze ervaringsdeskundigen hebben een heel goed beeld van wat er in iemands hoofd omgaat op het moment dat suïcidale gedachtes de overhand gaan nemen.

Vaak krijgen we opmerkingen over waarom wij als stichting, met als doel preventie van zelfdoding bij jongeren, een counselor voor levenseindevragen in ons adviesraad hebben uitgenodigd. Ook hier geldt dat dr. Ton Vink vanuit zijn praktijk een diep inzicht heeft in wat er bij mensen, die aan een zelfgekozen levenseinde denken, speelt.

In het artikel van Ton komt duidelijk de ook vaak preventieve werking van de counseling naar boven. Zoals Ton ook altijd zegt: “doodgaan kan altijd nog”. Zijn artikel in het Nederlands Juristenblad signaleert daarnaast duidelijk de gevaarlijke kant van organisaties die zonder enige vorm van counseling dodelijke middelen (willen) verspreiden. Zie verder: hier en hier.

Professor René Diekstra gaat in een uitgebreid artikel nader in op preventie bij jongeren en geeft duidelijke aanbevelingen om zelfdoding beter bespreekbaar te maken. Een heel belangrijk punt dat René noemt is: verbied ‘zelfmoord’. Natuurlijk niet het feit door het in het wetboek op te nemen als strafbaar, maar verbied het woord. Laten we eens beginnen met het uitbannen van dit beschuldigende woord en het voor eens en altijd vervangen door het woord zelfdoding. U kunt hierbij helpen door de door René opgestarte online petitie te ondertekenen door hier te klikken.

Het artikel vat een aantal ideeën samen uit zijn nieuwe boek Leven is loslaten (ISBN: 9789045215303) te koop bij de boekhandel of hier te bestellen. In het boek van René zijn ook een aantal hoofdstukken gewijd aan Ximena.
levenisloslaten
Ook Ton Vink heeft een nieuw boek uitgebracht; Onder eigen regie. Zelfeuthanasie belicht (ISBN: 9789086872749). In dit boek vertelt Ton Vink de persoonlijke verhalen van mensen die voor zelfeuthanasie kozen. Ton begeleidde jarenlang een groot aantal mensen bij het maken van die onomkeerbare keuze. Te koop bij de boekhandel of hier te bestellen.
eigen regie
De boeken van René en Ton zijn complementair aan elkaar en vullen elkaar derhalve goed aan. Beide boeken zijn een aanrader.

Ik hoop dat de artikelen voor u even interessant zijn als voor ons.

Met hartelijke groet,
Namens het bestuur

Randy Knol
Voorzitter

Artikelen in deze nieuwsbrief

Op leven en dood

Natasja van der Kwartel; ervaringsdeskundige (lid van de adviesraad)

Wanneer suïcidaliteit wordt besproken, dan is dat vaak met behandelaren; hoogopgeleide psychologen en psychiaters. In de veilige beslotenheid van de spreekkamer.
De buitenwereld kan er niet zoveel mee; mensen die hun suïcidale gedachten uitspreken. Mensen kunnen niks met de boodschap dat iemand een doodswens heeft; we zijn immers volledig ingesteld op leven en overleven,een andere optie bestaat simpelweg niet.
Lees Verder

Suicidepreventie, wiens opdracht?

Suicidepreventie, wiens opdracht?1 – Ximena's Vlinder

René F.W. Diekstra, lid adviesraad ©

In de ochtend van de 3de juli 1969 vond er in de Westduitse stad Kassel een verschrikkelijke gebeurtenis plaats die tot in lengte van jaren als een trauma, als een diepe wonde, het denken van veel inwoners over en de omgang met elkaar zou blijven beinvloeden. Die gebeurtenis betrof een dramatisch falen van een poging tot suicidepreventie. Die ochtend had de 19-jarige Jürgen Peters de watertoren beklommen kort nadat zijn baas hem ernstig had onderhouden over joyriding met de auto van een klant en hem ontslag had aangezegd.
Lees Verder

Preventie Door Non-Preventie

Ton Vink, lid adviesraad

In juli van dit jaar kwamen de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar buiten inzake het aantal zelfdoding in 2017. De cijfers laten zien dat 1917 mensen in dat jaar zelf een einde aan hun leven maakten. Dat zijn er 23 meer dan in 2016. De aandacht werd echter vooral getrokken door het gegeven dat het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar toenam van 48 in 2016 tot 81 in 2017.
Lees Verder