Adviesraad

Prof. Dr. René F.W. Diekstra
Psycholoog

Professor Diekstra is één van de toonaangevende specialisten, nationaal en internationaal, op het gebied van suïcide en suïcidepreventie. Hij was onder andere voorzitter van de commissie Suicide van de Gezondheidsraad en oprichter en first president van de International Academy of Suicide Research. Als senior-scientist in dienst van de Wereldgezondheidsorganisatie(WHO) in Genève heeft Professor Diekstra tot op heden functionerende onderzoeksprogramma's naar de oorzaken en preventie van suïcidaal gedrag geïnitieerd. In zijn functie als psychotherapeut heeft hij zich met name gespecialiseerd in de hulpverlening aan depressieve en suicidale kinderen en jongeren.

Professor Diekstra heeft vele publicaties op zijn naam staan en schrijft columns voor diverse dagbladen.

Doctor Ton Vink
Adviseur levenseinde vragen

Dr. Ton Vink (1953; www.ninewells.nl) is consulent voor vragen rond het levenseinde. Hij werkte jarenlang samen met Stichting de Einder en was ‘het gezicht van de stichting’ (Dagblad Trouw). Hij werd vervolgd voor en vrijgesproken van overtreding van artikel 294 Sr (hulp bij zelfdoding). Ton Vink ‘een praatgrage man met een vrolijke uitstraling’ (NRC) zorgt met regelmaat voor bijdragen, in boek- en artikelvorm, aan de discussie rond euthanasie of een ‘goede dood’. In 2017 verscheen van hem Een goede dood. Euthanasie gewikt en gewogen (Klement) en oktober 2018 volgt daarop Onder eigen regie. Zelfeuthanasie belicht (Klement). In het Nederlands Juristenblad verscheen 9/2/18 zijn artikel Coöperatie Laatste Wil. Legaal én strafbaar? Het Openbaar Ministerie dwong 26/3/18, mede door dit artikel, de Coöperatie te stoppen met haar activiteiten inzake ‘inkoopgroepen’ voor dodelijke middelen.

Binnen de stichting houdt Dr Vink zich bezig met de gerechtelijke kant van suicide en de afhandeling hiervan door politie en OM.

Jeugd

Stichting Ximena's Vlinder heeft een groep jeugdigen in de leeftijd van onze doelgroep in een zogenaamde "denktank".

Deze groep adviseert over zaken waar de jeugd zich mee bezig houdt en geeft zo input aan de stichting, deze jongeren kijken mee in projecten van de stichting waardoor ook de jeugd een stem in het geheel krijgt.

Gezien de jeugdige leeftijd zijn de leden van deze "denktank" niet met naam en foto genoemd.