Project “PRAAT!”

“Zelfdoding is het resultaat van een interne dialoog. De geest zoekt naar opties; het onderwerp van zelfdoding komt naar boven, de geest verwerpt dit, zoekt verder naar opties, weer komt zelfdoding naar boven, en wordt opnieuw verworpen, totdat de geest zelfdoding als oplossing accepteert, concretiseert, en het tenslotte beschouwt als de enige optie” (Shneidman, 1996)

Zelfdoding onder jongeren is in 2017 met 70% gestegen, een verontrustend cijfer dat naar beneden moet worden gebracht. Jarenlang is er uitgegaan van de wetenschappelijk onbewezen stelling dat praten over zelfdoding jongeren op ideeën brengt, met het gevolg dat als jongeren hun gevoelens uitten de omgeving in paniek raakte.

Wetenschappelijk is er wel bewijs dat praten over zelfdoding helpt, praten in een (heel) vroeg stadium werkt levensreddend en dit stadium dient te beginnen voor de gedachte aan zelfdoding er is. Deze gedachte mag geen eigen leven gaan leiden.

Ook jongeren hebben momenten dat het niet lekker gaat. Te vaak wordt dit door de omgeving gebagatelliseerd, niet omdat het niet serieus wordt genomen maar uit een angst om er over in gesprek te gaan. De angst om als niet “normaal” gezien te worden is één van de grootste blokkades om te praten.

Stichting Ximena’s Vlinder is daarom de campagne “PRAAT!” gestart om het praten over gevoelens bij jongeren uit de taboesfeer te halen. Er is niks mis mee om je een keer KUT te voelen, vinden dat je in de SHIT zit en het leven gewoon even KLOTE te vinden. Het is heel normaal om een keer of vaker in de knoop te zitten; maar praten helpt. Praten is het begin naar een oplossing en hoe eerder er wordt gepraat hoe sneller je bij een oplossing kan komen.

Stichting Ximena’s Vlinder heeft een aantal affiches welke gedownload kunnen worden. Wij vragen iedereen die met jongeren werkt dit te doen en deze af te drukken en op te hangen op plaatsen waar veel jongeren komen. We denken aan scholen, verenigingen, sportclubs; noem maar op. We kunnen de jeugd er niet genoeg op wijzen te praten. Praat over je problemen, praat over je gevoelens

Psychologe Tischa Neve van Groot&Klein omschrijft het project “PRAAT!” als: “De poster maakt jongeren alert om een gesprek te openen. Als pubers alleen al even tegen elkaar zeggen: ‘hé, herken jij dat’, dan is dat is heel waardevol”

De affiches zijn geschreven in de taal van de jeugd.

Naast Project “PRAAT!” heeft de stichting Ximena’s Vlinder ook het preventie project “Vlinder op School” gericht op zeer vroege signalering van risico gedrag.

We ontvingen van een aantal mensen de opmerking dat het affiche niet volledig op de pagina past. De affiches zijn opgemaakt als A3 formaat, indien u afdrukt op A4 kunt u voor het printen in het dialoogvenster “passend” aanvinken.