De Vlinderdocent

De “vlinder docent” wordt verder getraind om zo met de leerling waar zorgen over zijn, in gesprek te gaan. Deze gesprekken zijn gericht op een eerste evaluatie of er inderdaad problemen bij deze leerling zijn, of dreigen te ontstaan. Samen met de leerling wordt er gekeken of er een vorm van hulp nodig of gewenst is. Tevens wordt samen met de leerling gekeken welke hulp er beschikbaar is. De “Vlinder docent” praat één op één met de leerling in een ontspannen sfeer zonder dat er direct een heel zorgtraject met diverse disciplines wordt opgezet. In de meeste gevallen zal er uit komen, dat het kind om een reden gewoon even niet lekker in zijn of haar vel zit en dat er geen verdere hulp nodig is. Belangrijk in dit geval is dat het kind de ervaring meekrijgt dat er gepraat kan worden; dat er geluisterd wordt en dat de jongere serieus genomen wordt. Er wordt geen oordeel over het probleem gegeven er wordt oplossingsgericht benaderd. Heel belangrijk om te benadrukken is dat de “Vlinder Docent” geen behandelaar is en dus geen “therapie” gaat geven. Bij zaken die professionele hulp behoeven, gaat de “Vlinder Docent” samen met de betrokken leerling(e) kijken welke hulp kan worden ingeroepen. Ondanks dat de gesprekken vertrouwelijk zijn kan het zijn dat er een moment komt dat ouders ingelicht moeten worden. Ook dit wordt dan overlegd met de leerling. Uiteraard kan tijdens gesprek blijken dat er een situatie is waarin de leerling(e) mogelijk in een uiterst ongewenste, schadelijke of zelfs gevaarlijke situatie zit en dan is natuurlijk de veiligheid en het welzijn van de jongere een eerste prioriteit.

Het principe is gericht dat een opeenstapeling van kleine “probleempjes” kan leiden tot tobbend gedrag dat kan escaleren. Het kind leert praten over zaken waar hij of zij mee zit. Door de laagdrempelige aanpak worden er mogelijkheden gecreëerd om heel alert problemen te signaleren en vroegtijdig op te lossen.