Jongeren

Campagnes in de omgeving van de jeugd en gericht op jeugd

Als het om jongeren gaat, lijkt spreken over ‘suïcide’  bijna vloeken in de kerk. Maar het verzwijgen van suïcide bij jongeren versterkt het taboegevoel. Jongeren denken allemaal dat het hebben van deze gevoelens afwijkend is, gek is. De “volwassene” kan niet omgaan met deze gedachten en gevoelens bij jeugdigen ondanks dat iedereen, ook jeugdigen, zich weleens de vraag heeft gesteld “waar leef ik voor”.

Door openheid en informatie moet de jeugd worden geleerd dat je niet “gek” bent als je deze gedachten en gevoelens hebt en dat je er over moet praten.

Op dit moment zijn er twee op jeugd gerichte projecten bij Stichting Ximena’s Vlinder beschikbaar: