Nabestaanden

Hulp nabestaanden

Na een suïcide belanden nabestaanden tussen wal en schip en komt  er van alles op hen af in een situatie waarin zij daar totaal niet voorbereid zijn. Politie en justitie handelen in eerste instantie  alsof er een misdrijf is begaan. Schouwarts, officier van justitie, technische recherche en geüniformeerde agenten nemen de locatie over. Als nabestaanden sta je alleen en krijg je geen of onvolledige informatie.

Als stichting gaan we werken aan voorlichting en protocollen over hoe er moet worden omgegaan met lijkvinding waar suïcide een rol speelt. De huidige ‘handreiking onnatuurlijk overlijden’ is te algemeen en te weinig gericht op suïcide en de nabestaanden die eventueel aanwezig zijn.

Op termijn denken wij aan lokale mobiele vrijwilligers van de stichting die samen met de hulpdiensten verwittigd worden en die zorg dragen voor opvang van nabestaanden en als liaison tussen de diensten en nabestaanden optreden.