Onderzoek

Onderzoek

De stichting heeft als belangrijke taak onderzoek naar suïcide en preventie te doen en te ondersteunen.