Politiek

Foto ©Tweede Kamer der Staten Generaal

Politieke Lobby

Door lobby in de politiek moet de aandacht voor suïcidepreventie binnen de doelgroep vast gehouden worden. Er moeten meer behandelplaatsen komen en er moeten vanuit de overheid fondsen voor gerichte campagnes beschikbaar komen.