Hoe werkt “Vlinder op school”

Vlinder op School” is primair gericht op middelbaar onderwijs maar kan worden aangepast aan andere vormen van onderwijs. Stichting Ximena’s Vlinder voorziet in een training van kernvak docenten : we denken hierbij aan docenten Nederlands, gezien alle leerlingen Nederlandse les volgen, maar ook docenten lichamelijke opvoeding.

Deze docenten worden getraind om vroegtijdig signalen te zien in het gedrag bij leerlingen, gedrag dat mogelijk kan escaleren tot zwaardere problemen maar ook een indicatie kan zijn van een weggestopte of verdrongen problematiek. Deze docenten geven hun observaties en zorgen door aan een “Vlinder Docent”.