Omgeving

Opstellen protocollen

Er dienen goede en werkbare protocollen te worden opgesteld in verband met het signaleren van risicogedrag, met name gericht op scholen, hulpverlening en ouders.